Usługi dla przemysłu

Kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu, remontów maszyn i instalacji, modernizacji istniejących systemów i projektów inwestycyjnych w przemyśle.

Usługi

Branża automatyki

Oferujemy kompleksowe usługi w branży automatyki i AKPiA. Posiadamy doświadczenie, wyposażenie i stosowne uprawnienia do wykonywania a także nadzorowania prac remontowych, inwestycyjnych oraz montażowych w dowolnej gałęzi przemysłu.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Specyfikacja i dobór urządzeń automatyki
 • Kompletacja dostaw
 • Prace montażowe automatyki
 • Sprawdzenia i kalibracje AKPiA
 • Montaż koryt kablowych i układanie kabli
 • Zasilanie i zabezpieczenia elektryczne
 • Budowa szaf łączeniowych i sterowniczych
 • Programowanie sterowników PLC i systemów SCADA
 • Uruchomienia i serwis instalacji
 • Bieżące naprawy i utrzymanie ruchu
 • Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
 • Uzgodnienia z UDT

Branża elektryczna

Dostarczamy, montujemy i modernizujemy urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne. Prowadzimy także bieżący serwis i diagnostykę urządzeń elektrycznych.

 • Instalacje elektryczne: siłowe, oświetleniowe, odgromowe i grzewcze
 • Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Urządzenia elektroenergetyczne: prostowniki, falowniki
 • Układy zasilania gwarantowanego
 • Rozdzielnie i stacje transformatorowo-rozdzielcze
 • Projekty układów elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Układanie kabli zasilających, sygnałowych i sterowniczych oraz światłowodowych
 • Pomiary instalacji elektrycznych (ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa)
 • Serwis urządzeń wykonawczych (elektrozawory, napędy elektryczne)

Branża mechaniczna

Wykonujemy prace montażowe, diagnostykę, kalibracje oraz bieżące naprawy i kompleksowe remonty zaworów regulacyjnych i odcinających, stacji redukcyjno-schładzających oraz zaworów bezpieczeństwa wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, energetycznym i innych:

 • Zawory grzybkowe od DN15 do DN400
 • Przepustnice od DN50 do DN800
 • Zawory kulowe od DN15 do DN400

Remonty zaworów obejmują:

 • Diagnostyka i próby funkcjonalne
 • Czyszczenie elementów
 • Próby szczelności zaworu wg DIN lub ANSI
 • Testy szczelności siłownika na trzpieniu i membranie
 • Statyczne próby ciśnieniowe korpusu zaworu i szczelności zadławień
 • Obróbkę mechaniczną gniazd, siedzisk, powierzchni przylg i innych elementów
 • Regenerację, wykonanie lub wymianę elementów na nowe

Handel

Aby zapewnić pełniejszą obsługę naszym klientom,
poza usługami, oferujemy także:


Pomiar ciśnienia

 • Manometry
 • Manometry różnicowe
 • Sygnalizatory ciśnienia i różnicy ciśnień
 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień
 • Separatory membranowe
 • Zblocza zaworowe i osprzęt

Pomiar poziomu

 • Sygnalizatory i przetworniki pływakowe
 • Przetworniki nurnikowe
 • Poziomowskazy magnetyczne
 • Cieczowskazy
 • Sygnalizatory wibracyjne
 • Sygnalizatory pojemnościowe
 • Radary bezkontaktowe
 • Radary falowodowe
 • Sygnalizatory termodyspersyjne
 • Przetworniki ultradźwiękowe

Pomiar poziomu materiałów sypkich

 • Sygnalizatory wibracyjne
 • Radary falowodowe
 • Bariery mikrofalowe
 • Sygnalizatory pojemnościowe

Pomiar wilgotności

 • Przetworniki wilgotności

  Pomiar przepływu

  • Rurki spiętrzające
  • Kryzy
  • Przetworniki różnicy ciśnień
  • Przepływomierze elektromagnetyczne
  • Przepływomierze termodyspersyjne

  Pomiar temperatury

  • Termometry
  • Sygnalizatory temperatury
  • Czujniki temperatury
  • Przetworniki temperatury
  • Osłony termometryczne

  Pomiar zapylenia

  • Monitory przerwania filtra workowego
  • Monitory zapylenia pomieszczeń
  • Pyłomierze procesowe
  • Pyłomierze rozliczeniowe QAL1

  Zawory

  • zawory regulacyjne
  • przepustnice
  • zawory membranowe
  • zasuwy
  • klapy
  • siłowniki pneumatyczne i elektryczne

  RODO

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) Ponadto, niniejsza polityka prywatności spełnia obowiązek informacyjny spoczywający na Administratorze danych zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia.

  Administrator danych

  Administratorem danych osobowych jest MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem: ul. Pawła Bojakowskiego 2/32, 87-800 Włocławek, NIP: 8882936037, REGON: 340350923, BDO 000560486. MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych

  Dane są wykorzystywane tylko w naszej działalności biznesowej na podstawie:

  • zgody na przetwarzanie – w celu dostarczania w formie elektronicznej materiałów informacyjnych lub marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
  • konieczności zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną – w przypadku przedstawienia oferty handlowej lub realizacji zamówienia na podstawie umowy, kontraktu lub innej formy zlecenia nabycia produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO),
  • uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią – w przypadku umożliwienia bieżącego i przyszłego kontaktu w relacjach biznesowych, także w celu wystosowania zaproszenia i realizacji szkoleń, bankietów i innego rodzaju spotkań (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

  Dane zostały pozyskane bezpośrednio, w wyniku korespondencji lub innych naszych działań w związku z oferowaniem, sprzedażą i dostawą produktów lub usług a także kontaktami związanymi z innymi obszarami niezbędnymi do naszego funkcjonowania (np. spedycja, poligrafia, reklama, usługi informatyczne, prawnicze, hotelowe, restauracyjne, konferencyjne, targowe itp.).

  Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, adres służbowy, stanowisko. Twoje dane są umieszczone w naszej bazie, dopóki nie zdecydujesz o ich usunięciu lub dalsze przetwarzanie danych do celu w jakim zostały pozyskane nie będzie już niezbędne lub uzasadnione.

  Pozyskane dane osobowe nie są i nie będą udostępnione innym podmiotom w celach marketingowych. Dane mogą być przetwarzane przez inne podmioty w oparciu o ich powierzenie w celu realizacji konkretnego zadania.

  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

  Z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych w art. 23 RODO, masz prawo do:

  • dostępu i informacji o swoich danych osobowych – art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – art. 20 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO.

  Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt listowny na adres: MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski, ul. Bojakowskiego 2/32, 87-800 Włocławek lub mailowy (także w przypadku pytań lub wątpliwości): biuro@mercon-serwis.pl.

  Bezpieczeństwo danych

  Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby Twoje dane były jak najlepiej chronione przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem a w przypadku odkrycia naruszenia ochrony danych zawiadamiamy o tym zainteresowanych oraz organ nadzorczy (UODO).

  Zasady wykorzystania ciasteczek („cookies”)

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, nazywane inaczej „ciasteczkami”. Są one niewielkimi plikami tekstowymi, które są, gdy wyrazisz na to zgodę, zapisywane na Twoim urządzeniu podczas wizyty na niej. Pliki te służą do celów technicznych, aby zapewnić prawidłowe działanie strony, analitycznych (np. Google Analytics) lub marketingowych. W żaden sposób nie identyfikujemy Ciebie za ich pomocą, ale mogą być wykorzystywane do ustawienia preferencji wyświetlania lub profilowania treści, które przeglądasz na naszej stronie. Ustawienia dotyczące ciasteczek możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Tam możesz także usunąć te pliki, gdy nie będziesz już chciał, abyśmy z nich korzystali, jednak podczas kolejnej wizyty na naszej stronie zostaniesz ponownie poproszony o zgodę na ich wykorzystanie.

  Dane w procesie rekrutacji

  Wysyłając lub dostarczając w inny sposób zgłoszenie rekrutacyjne do MERCON-SERWIS Pawęł Bojakowski (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@mercon-serwis.pl.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania niniejszej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do odwołania Twojej zgody lub do czasu, gdy dalsze przetwarzanie danych do celu w jakim zostały pozyskane nie będzie już niezbędne lub uzasadnione.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@mercon-serwis.pl.